Arch. wrocławska                  Diec. zielonogórsko-gorzowska